رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور را مسئول اصلی تحقق سند چشم‌انداز می‌دانند و از دولت‌ها خواسته‌اند که جهت‌گیری حرکتشان براساس سندچشم انداز باشد.

دکتر جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه عرصه اقتصادی امروز عرصه بسیار مهمی است،‌ تصریح کرد: ما خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی را به لحاظ برنامه‌ها و قوانین داریم، اسناد بالادستی فراوانی همچون سند چشم‌انداز،‌سیاست‌های کلی نظام،به برنامه پنج ساله و قوانین مجلس را درباره موضوعات مهم همچون هدفمندی یارانه‌ها، اصل 44 و بودجه سالانه داریم.

در اینجا بخوانید ...

چشم‌انداز ۲۰ساله و آمدورفت دولت‌ها