این هم خودش یک کار فرهنگى است که.............................................. 

انسان تلاش کند مردم رشد سیاسى و قدرت تحلیل و بینش درست پیدا کنند، یا بینش را پیدا کنند.

باید قدرتِ دید حقایق سیاسى در مردم به وجود آید تا در برخورد با جریانها و حوادث سیاسى گیج نباشند. 

اگر مردم قدرت تحلیل داشته باشند، این مملکت و انقلاب را بیمه و تضمین مى‌کنند.

هر حادثه‌یى که در جایى به وجود مى‌آید، مردم باید بتوانند دور و بر حادثه را یک خرده نگاه کنند و بفهمند قضیه چیست.

این، واقعاً خیلى مهم است.

ما الان متأسفانه این را نداریم و یا کم داریم.

امام خامنه ای ۱۳۶۸/۱۰/۱۲