قابل توجهی اونایی که در خاطراتشون مینویسن امام موافق حذف مرگ بر امریکا بودن و این خاطر رو مربوط به تاریخ 16 فروردین 62 دونستن , خوبه یه نگاهی به پیام امام  در تاریخ  ۱۲ شهریور ۱۳۶۲ به حجاج داشته باشن که امام فرمودند :

حال باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر امریکا و اسرائیل و شوروی را خلاف اسلام می‌داند گفت تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است؟ 

... ما تا آخر ایستاده‌ایم

و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد

مگر اینکه آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند...

جلد ۱۹ - صفحه ۹۵