حسن روحانی امروز (93.3.3)

اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.پیامبر (ص) شلاق در دست نداشت، پیامبر (ص) بشیر و نذیر بود و ما نیز باید بشیر و نزیر باشیم.همه باید کاری کنیم که آرامش در جامعه حاکم باشد.

......................................................................

رهبر انقلاب : (۱۳۹۳/۰۲/۲۳)

1. گاهى شنیده میشود کسانى در گوشه‌وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها میشود، میگویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛... 

 فرق حاکم اسلامى با حکّام دیگر در همین است: حاکم اسلامى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛

اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است...

......................................................................

......................................................................

حسن روحانی امروز (93.3.3)

باید غم ما همه یک چیز باشد و یک سوال را از یکدیگر بپرسیم که چرا توسعه یافته نیستیم. اگر این سوال ملی شود و عزم‌ها و اراده‌ها دراین راستا سوق داده شود کار ما درست می‌شود.

......................................................................

آیت الله خامنه ای :88.2.27 در دیدار دانشجویان کردستان :

کشورهای جهان را تقسیم کردند به توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته.

خب، در وهله‌ی اول انسان خیال میکند توسعه‌یافته یعنی آن کشوری که از فناوری و دانش پیشرفته‌ای برخوردار است، توسعه‌نیافته و در حال توسعه هم به همین نسبت؛ در حالی که قضیه این نیست.

در حقیقت وقتی میگویند کشور توسعه یافته، یعنی کشور غربی! با همه‌ی خصوصیاتش: فرهنگش، آدابش، رفتارش و جهت‌گیری سیاسی‌اش؛ این توسعه‌یافته است.

در حال توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است؛ توسعه‌نیافته یعنی کشوری که غربی نشده و در حال غربی شدن هم نیست.

در واقع در فرهنگ امروز غربی، تشویق کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربی شدن است! 

 ......................................................................

آقای حسن روحانی لطفا روشن تر صحبت کنید ؟