رهبر انقلاب :

هدف حکومت امریکا و دستگاه امپراتوری خبری امریکایی از این حرفها چیست که مرتّب میگویند: ایران میخواهد مذاکره کند؟

هدف، چند چیز است:

یکی این‌که اینها میخواهند آن چیزی را که تا امروز وسیله وحدت ملت ایران بوده است، به وسیله اختلاف ملت ایران تبدیل کنند.

هدف دوم این است که میخواهند با تکرار این قضیه - مذاکره و رابطه با امریکا - قضیه‌ای را که در چشم ملت ایران، به دلایلی منطقی، یکی از زشت‌ترین چیزهاست، قبحش را از بین ببرند.

هدف سوم این است که اصل مذاکره با ایران، برای امریکا به عنوان ابرقدرت، بسیار مهم است.

مذاکره با امریکا، هیچ فایده‌ای برای ملت ایران ندارد.

مذاکره و رابطه با امریکا، برای ملت ایران ضرر دارد.

دستهای امریکایی و تبلیغات امریکایی در دنیا این‌گونه شایع میکنند که ملت ایران مشکلاتی دارد؛ راه‌حل و کلید این مشکلات هم این است که بیاید با امریکا مذاکره کند!

تو گفتی و من باور کردم!

مذاکره، هیچ فایده قابل ذکری برای ملت ایران ندارد.

البته ضررهایی دارد که بعد عرض میکنم؛ اما اصلاً فایده ندارد.
 
کسی که خیال کند اگر ما با امریکا مذاکره کردیم، محاصره اقتصادی و قانون «داماتو» و ... از بین خواهد رفت، اشتباه کرده است

۱۳۷۶/۱۰/۲۶