5دی 1392  

آخه تا کی باید برای سرما لاستیک آتیش بزنیم ؟ 

چرا یکی فکر درست حسابی نمی کنه ؟ 

یکم الان بیاید بیرون ببینید هوا چقدر الوده شده ؟ 

بابا , بجای اینکه این همه خرج لاستیک و نفت کنید , برید زکات خرماتون رو بدید تا خدا بلا رو دور کنه ...

آره دیگه , باور نداریم 

می دونی که باور همون ایمان هست ..

یا ایها الذین آمنوا آمنوا ...

ای کسانی که ایمان آورده اید , ایمان بیاورید ! 

ولش کن

تو برو لاستیک دود کن  ! 

...

شنیده شده امام جمعه محترم در شب های پایانی جلسات دهه اول محرم نسبت به پایتخت نشین شدن نماینده های جهرمی اعتراض کردن ! 

لطفا یکی یه کاری بکنه ...