به نام خدا 

با سلام 

ما عقیده داریم به عنوان خادمان و به فرموده رهبرمان , افسران جنگ نرم از آرمان های انقلاب و امام دفاع کنیم ...

بر آنیم تا با طرح دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و به خصوص علمدار انقلاب , خدمتی کرده باشیم ...

امید است با ارائه انتقاد و نظرات خویش ما را یاری فرمایید ...

خط ارتباط پیامکی :

50002010000187

arman1404@vatanmail.ir