بعضیها با نام عقلانیت، با نام اعتدال‏، با نام پرهیز از جنجال و دردسر بین‏المللى، مى‏خواهند از مبانى انقلاب و اصول انقلاب کم بگذارند! این نمى‏شود؛ این نمى‏شود. این نشانه‏ى بى‏صبرى و نشانه‏ى خسته شدن است. 

دیدار رؤساى سه قوه و مسئولان و مدیران بخشهاى مختلف نظام‏   19/ 06/ 1387