تا روزهاى آخر زندگى، هیچ کس در حرف و عمل امام بزرگوار ما، نشانى از افسردگى و تردید و خستگى و وادادگى و تسلیم‌طلبى پیدا نکرد. بسیارى از انقلابى‌هاى دنیا وقتى که از دوران جوانى خارج میشوند و به پیرى میرسند، دچار تردید میشوند، دچار محافظه‌کارى میشوند؛

حتّى گاهى حرفهاى اصلى خودشان را هم پس میگیرند

رهبر انقلاب 14 خرداد 1392

.........................................................................................................

یک توصیه‌ى دیگر، مسأله‌ى حفظ اصول و روحیه‌ى آرمانگرایى است. شما محافظه‌کار نشوید. ممکن است گذشت سن، بعضى‌ها را محافظه‌کار کند؛ اما موتور حرکت، جوانى است. جوان ما نباید محافظه‌کار شود. جوان باید آرمانگرا باشد. از آرمانها کوتاه نیائید. آرمانها را بخواهید، قله‌ها را بطلبید، تا یقین بکنیم که به نیمه راه لااقل خواهیم رسید. البته اگر قله را بطلبید، بنده یقین میکنم به خود قله هم خواهید رسید. روحیه‌ى آرمانگرایى را که از جمله‌ى مصادیق روحیه‌ى آرمانگرایى، تمسک به اصول و مبانى فکرى است، از دست ندهید.

۱۳۸۶/۰۲/۲۵