رهبرانقلاب:

در راه عزت و پیشرفت ایران،توکل به خدا اهمیت ویژه ای دارد/عده ای غافلند و در محاسباتشان کانه توکل بخدا جایی ندارد/این محاسبات مادی را مستکبران عالم بهتر از شما میکنند اما هر روز عقب میروند.

22 خرداد 1392

قرائت دعای توسل برای سرافرازی گفتمان انقلاب اسلامی 

دکتر سعید جلیلی 

پنج شنبه 23خرداد . سراسر کشور 

ساعت 10 شب