سوال : ( چرا در دهه‌هاى این قرن و قرن گذشته، فراگرفتن دانشهاى غیردینى - همین علوم رایج که قبل از آن در حوزه‌ها تعلیم و تعلم مى‌شد - در حوزه‌ها نیامد و چرا علما که خود متفکران و ورّاث و صاحبان همین علوم در دوره‌هاى گذشته بودند، آنها را طرد کردند؟ 

 

دو مؤثر و عامل وجود داشت و هر دو مربوط مى‌شد به این که غربیها متصدى و صاحب علم و دانش طبیعى در محیط عالَم شده بودند. این دو مؤثر،

 

1.یکى این بود که علماى دین، علمى را که به وسیله‌ى دشمنان دین و کفار مى‌خواست ترویج بشود، با چشم بدبینى نگاه و طرد مى‌کردند.

 

2. عامل دوم این بود که همان دشمنان و همان کفار، حاضر نبودند علم را که در اختیار آنها بود، به داخل حوزه‌هاى علمیه - که مرکز دین بود - راه و نفوذ بدهند. هر دو از یکدیگر گریزان و با یکدیگر دشمن بودند و علت اصلى هم این بود که در همه جاى عالم و از جمله در کشورهاى اسلامى، علم در دست سیاستهاى ضد دین یک ابزار بود.)

۱۳۶۸/۰۹/۲۹رهبر انقلاب