حضرت آیت الله هاشمی! در سایت خویش ، در مطلبی با عنوان "بنام مهدویت هم می شود دیکتاتور شد!" فرموده اند : 

"* ما، فعلا، عضوی از این جامعه‌ی بزرگ هستیم و نباید در این بحث، با اصل جهانی شدن مخالفت کنیم; چون، این، یک چیزی است که می تواند در خدمت بشریت باشد ."

 

لطفا حرف های آیت الله رو با حرف های پایین کمی مقایسه بفرمایید! 

 

"می گویند ... دوران آرمان‌خواهى و تبرّى و تولّاى سیاسى تمام شده است؛ 

گفتمان جدید دانشجویى عبارت است از گفتمان جهانى، جهانى شدن، گفتمان واقع‌بینى، گفتمان پیوستن به نظم نوین جهانى؛

یعنى سیاهى لشکر امریکا شدن! این جهانى شدن، اسمش جهانى شدن است؛ اما باطنش امریکایى شدن است.

معنایش این است که ملت ایران على‌رغم مجاهدتهایى که کرده، على‌رغم پرچمهایى که بر قلّه‌هاى پیروزى کوبیده، على‌رغم بیدارى عظیمى که در ملتهاى مسلمان به وجود آورده، باید دوباره مثل دوران قبل از انقلاب، سیاهى لشکر و عمله و ابزار تأمین منافع امریکاییها شود. 

هدف به صورت لخت و پوست‌کنده جز این چیز دیگرى نیست؛ اما مى‌خواهند در زیر نامهاى زیبا - جهانى شدن و تحوّل و پیشرفت - این هدف را پنهان کنند."

رهبر انقلاب 9/12/1379