در سایت حضرت آیت الله ! چنین مطلبی نوشته شده : 

فرضا رهبری هم چنین مطلبی گفته باشند ! 

شما بجای اینکه برید و بگردید از نا کجا آباد (با پوزش از روزنامه رسالت !) مدام مطلب بیارید و سر دست بگیرید که آقا چنین گفتن , چنین نگفتن...

 لطفا آخرین نظرات رهبری رو در مورد آمریکا بخونید ...

مام بزرگوار، در مقابل واقعیّتها چشم خود را نبست، امّا کوتاه هم نیامد، راهبرد را فراموش نکرد. ببینید وضعیّت امام را، زندگى امام را، شعارهاى امام را؛ امام بزرگوار همان کسى است که در مورد مسئله رژیم صهیونیستى از هیچ کس تقیّه نکرد؛ اینکه رژیم صهیونیستى یک غدّه‌ى سرطانى است و باید از بین برود، این حرف امام است. در قبال شرارتهاى قدرت مستکبر و مداخله‌گر آمریکا هیچ تقیّه‌اى و ملاحظه‌اى نکرد؛ اینکه آمریکا شیطان بزرگ است، این حرف امام است. اینکه حمله‌ى جوانان مسلمان و دانشجویان مسلمان به سفارت آمریکا و تصرّف ابزارها و مدارک جاسوسى آنها را امام انقلاب دوّمى دانست که شاید از انقلاب اوّل مهم‌تر است، این حرف امام است؛ اینها حرفهاى امام است، اینها روشهاى امام است. در قضیّه‌ى جنگ، اینکه فرمود: جنگ تا رفع فتنه، این حرف امام است؛ دیگران میگفتند جنگ جنگ تا پیروزى، امام فرمود جنگ تا رفع فتنه. این ایستادگیها بود که پایه‌ى این نظام را مستحکم کرد." ۱۳۹۲/۰۶/۱۴

 

اگر پیگر نظرات امام و رهبری هستید این چیه !!!

ما با این رژیم (اسراییل)سر جنگ نداریم...

کلیک بفرمایید