آیت الله جوادی آملی

سوال : صلوات بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله چه فایده ای دارد ؟ 

آنها به درود و صلوات ما نیازی دارند ؟ 

1. نخست اینکه ما با صلوات چیزی از خود اهدا نمی کنیم , بلکه به خدا عرض می کنیم و از او می خواهیم که بر پیامبر و خاندانش رحمت ویژه بفرستد 

2. دوم : اینکه گر چه این خاندان به صلوات ما احتیاجی ندارند ولی به خدای سبحان نیازمند هستند و فیض الهی باید به صورت دایم بر آنها نازل شود 

3. ما با این صلوات در واقع خود را به این خاندان نزدیک کرده ایم ! 

برای مثال : 

اگر باغبانی در باغی که همه گلها و میوه هایش مِلک صاحب باغ است , کار می کند و از صاحب باغ حقوق میگیرد , روز عید دسته ای از گلهای باغ تهیه کند و به حضور صاحب باغ ببرد , آیا عمل او موجب نزدیکی به باغ نمی شود ؟

این عمل نشانه عمل باغبان است .

نتیجه :

صلوات هم ادب ما را ثابت می کند , در غیر اینصورت ما از خود چیزی نداریم , بلکه از خدای سبحان مسئلت می کنیم که بر مراتب و درجات این بزرگواران بیفزاید که همین عرض ادب موجب تقرب ما میشود .

نسیم اندیشه (دفتر یکم )