دقت فرموده اید (یا بهتر بگیم : تجربه کرده ایم)؟ 

بعضی ها وقتی برای خرید مثلا یه شلوار گرم به یه فروشگاه می رن  , خجالت می کشند که بگند آقا لطفا ایرانی باشه ؟ 

خیلی ها که اصلا در ذهنشون این آیکن (باید فارسی بنویسیم) وجود نداره , که هنگام خرید به این مساله فکر کنند ! 

دلیل این چیه  ؟

من فکر می کنم این یک بیماری هست ! (البته اگه به کسی بر نخوره)

اگر در کتاب یا نوشته یا گفتارى چند واژه فرنگى باشد، بدون توجه به محتواى آن با اعجاب پذیرفته، و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب مى‏آورند.

 و از گهواره تا قبر به هر چه بنگریم اگر با واژه غربى و شرقى اسم گذارى شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگى محسوب، و اگر واژه‏هاى بومى خودى به کار رود مطرود و کهنه و واپسزده خواهد بود.

کودکان ما اگر نام غربى داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودى دارند سر به زیر و عقب افتاده‏اند. خیابانها، کوچه‏ها، مغازه‏ها، شرکتها، داروخانه‏ها، کتابخانه‏ها، پارچه‏ها، و دیگر متاعها، هر چند در داخل تهیه شده باید نام خارجى داشته باشد تا مردم از آن راضى و به آن اقبال کنند.

فرنگى مآبى‏ از سر تا پا و در تمام نشست و برخاستها و در معاشرتها و تمام شئون زندگى موجب افتخار و سربلندى و تمدن و پیشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خودى، کهنه‏پرستى و عقب افتادگى است.
بى‏اعتنایى به آنچه مربوط به مذهب و معنویات است از نشانه‏هاى روشنفکرى و تمدن، و در مقابل، تعهد به این امور نشانه عقب‏ماندگى و کهنه‏پرستى است.

صحیفه امام، ج‏21، ص: 416