لطفا به فراز هایی از پیام امام راحل در روز 12 فروردین دقت بفرمایید ...

  • مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‎رسند ...
  • اینک شمایید که باید مقدرات خود را به دست بگیرید...
  • ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند
  • من از دولتها می‎خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شئون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند
  • باید بازار ما بازار اسلامی باشد؛ بازار ما از بی‎انصافی باید شستشو بشود.