در حالی که رهبر فرزانه انقلاب در یک سال اخیر بارها موضع حکیمانه خویش را درمورد مذاکرات با صراحت اعلام کرده اند در اقدامی غیر منتظرانه و تعجب برانگیز ....

حسن روحانی : خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد و باید واقع‌بین باشیم.

نسبت به مذاکرات بدبین نیستم...

 ۱۳۹۳/۰۲/۰۹