امام خامنه ای (31 اردیبهشت) :موافق تعبیر جامعه جهانی نیستم 

اسلام تنها راه نجات بشریتِ مجروح و زخم خورده از حوادث گوناگون قرن های متمادی، و تنها مسیر تحقق کرامت واقعی انسان ها است ...

جامعه جهانی