شهید آوینی : 

 استکبار جهانی می‌خواهد با تحمیل فشارهای تحمل‌ناپذیر اقتصادی،

ما را وادار کند که از اعتقاداتمان صرف نظر کنیم.

آنها می‌خواهند

با اقتصاد بر اعتقاد ما غلبه کنند،

و انصافاً در دنیای امروز،

اگر هم راهی برای غلبه بر ایمان و اعتقاد وجود داشته باشد،

 همین است و لاغیر ...