تنها علاجی که تا قبل از نابودی رژیم صهیونیستی وجود دارد، مقاومت قاطع و مسلحانه است

رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان رمضان

1393