رییس جمهور محبوب ایران که با رای قاطع ؟ سال گذشته ایران را بهشت کرد :

بنا نیست برای همیشه روابط با آمریکا تنش آلود و یا خصمانه باشد و بهر حال یک روزی بین دو کشور روابط برقرار می شود !!!

توصیه امام خمینی برای این روزهای حسن روحانی : (اگر گوش شنوایی باشد...)

با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خود را بر ملا نسازید و از گرگها و درنده ها برای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید

ابرقدرتها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن می گویند.

(صحیفه امام ج ۰۲ ص ۹۳۲)