آقای روحانی امروز در دانشگاه تهران ؟

اسلامی کردن علوم انسانی به این مفهوم نیست که دانش بشری را در بخش علوم انسانی کنار بگذاریم ممکن است ما به بخشی از علوم انسانی نقد داشته باشیم که با آموزه‌های اسلامی ما منطبق نباشد اما ما باید علم را نقد کنیم و نه حذف. اشکال ما این است که می‌خواهیم بخشی از علم را حذف کنیم.

دنیای امروز دنیای رقابت است و اگر به عقب افتادیم، عقب افتاده‌ایم که در کنار آن استقلال و قدرت ملی آن کشور نیز به خطر می‌افتد.

با این حرف ها کار دارم اما امروز نه ...