حضرتـــ آقا

در جمع زائـــران حـــرم رضـــــوی...

چشـممــــــــــــــان

به دســـتـــــ دشـمـــن نباشـــــد کـــه کی تحریــــــم را بــــرمیــــدارنــــد؛

بـــه دَرَکــــ !

رهبر معظم انقلاب روز اول سال 94 در بیاناتی در حرم مطهر رضوی تاکید کردند: 

وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج ‌آب آن همسایه‌ی بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.

دو ماه و 17 روز بعد، حسن روحانی در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، گفت:

"تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند."

"خدایا گوش شنوا بده  ..."