رهبر انقلاب :

ما با ملاحظه همه جوانب، با مطالعه همه تجربه‌های کشورِ خود و کشورهای همسایه و با مشورت با صاحب‌نظران عمده و دارای رأی، به این نتیجه میرسیم که نه فقط رابطه با امریکا، بلکه

مذاکره با دولت امریکا امروز برخلاف مصالح ملی و منافع ملت است.

این یک نظرِ متعصّبانه نیست؛

این یک اندیشه و فکر است؛

بررسی شده و با ملاحظه همه‌ی جوانب است.

مذاکره با امریکا - چه در قضایای کنونی و چه در مسائل دیگر - به معنای باز کردن باب توقّعات و طلبکاریهای امریکاست.

کسانی که دم از مذاکره میزنند - که البته سوء نیّت ندارند، دچار غفلتند - توجّه ندارند که مذاکره با امریکا در هریک از قضایایی که این دولت در آن برای خودش ایده و منفعتی تعریف کرده است - مثل همین قضیه افغانستان - هیچ فایده‌ای ندارد. چرا؟

چون او مستکبر است و تسلیم نمیشود.

مذاکره امریکا با یک دولت، به معنای این نیست که میخواهد نظرات آن دولت را قبول کند؛ حتّی نظرات مجامع جهانی را قبول نمیکند!

۱۳۸۰/۰۸/۰۸